Een internationaal netwerk van foodspecialisten


FOOD International Transfer & Services (FITS) is een uniek Nederlands-Duits platform voor bedrijven, branche-organisaties, onderzoeksinstellingen en overheid/politiek, om foodbranches-verbindend de Duitse foodmarkt te verkennen, te betreden en van elkaar te leren. Wij brengen de diverse ketenpartners aan tafel.

 

FITS stimuleert enerzijds kennisuitwisseling tussen de diverse sectoren, nationaal en internationaal, en biedt anderzijds praktische ondersteuning bij markttoetreding met levensmiddelen.

 

FITS beschikt over een internationaal netwerk van foodspecialisten met een breed dienstenpakket van PR/Marketing tot support bij contractonderhandeling retail/foodservice, advies bij ‘verduitsen van producten’ tot leggen van kansrijke contacten.

 

Bedrijven kunnen dienstverlening en kantoorruimte op maat ‘inhuren’ en verkrijgen daarmee zonder grote diepte-investeringen snelle toegang tot de Duitse foodmarkt met een eigen adres. Dit vergroot het vertrouwen bij klanten en maakt adequaat handelen bij problemen makkelijker.