Een internationaal netwerk van foodspecialisten


FOOD INT - International Transfer & Services is een uniek Nederlands-Duits platform voor bedrijven, branche-organisaties, onderzoeksinstellingen en overheid/politiek, om foodbranches-verbindend de Duitse foodmarkt te verkennen, te betreden en van elkaar te leren. Wij brengen de diverse ketenpartners aan tafel.

 

FOOD INT - International Transfer & Services stimuleert enerzijds kennisuitwisseling tussen de diverse sectoren, nationaal en internationaal, en biedt anderzijds praktische ondersteuning bij markttoetreding met levensmiddelen.

 

FOOD INT - International Transfer & Services beschikt over een internationaal netwerk van foodspecialisten met een breed dienstenpakket van PR/Marketing tot support bij contractonderhandeling retail/foodservice, advies bij ‘verduitsen van producten’ tot leggen van kansrijke contacten.

 

Bedrijven kunnen dienstverlening en kantoorruimte op maat ‘inhuren’ en verkrijgen daarmee zonder grote diepte-investeringen snelle toegang tot de Duitse foodmarkt met een eigen adres. Dit vergroot het vertrouwen bij klanten en maakt adequaat handelen bij problemen makkelijker.